Wyzwania w sprawozdawczości finansowej

Obecnie w większości spółek toczą się procesy sprawozdawcze. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (czyli zwykle licząc od dnia 31 grudnia). Z kolei na zatwierdzenie sprawozdania organy spółki mają kolejne 3 miesiące (czyli 6 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia).

W najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 2 (46)/2022 Monika Karniewska-Mazur z IndigoAccounting opublikowała swój kolejny artykuł pt. Wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Procesy sprawozdawcze są niejednokrotnie traktowane w organizacjach „po macoszemu”. W związku z tym proces sprawozdawczy jest wyzwaniem dla służb finansowo-księgowych, które muszą się borykać z problemem pozyskiwania informacji do sprawozdania finansowego. Artykuł porusza kluczowe kwestie związane z jego przygotowaniem:

• etapy sporządzania,

• podstawowe pułapki, które towarzyszą procesowi sprawozdawczości,

• pozostałe wyzwania, na które również trzeba zwrócić uwagę,

• przykłady błędów i nieprawidłowości w jego przygotowaniu,

• wskazówki, jak zorganizować proces sprawozdawczy.

Zachęcamy do lektury artykułu jak i całego najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej