AICPA & CIMA Money Talks: Reimagining performance management and enterprise analytics

Aby osiągnąć długoterminowy sukces i wygrywać z konkurencją w świecie po pandemii, liderzy biznesu powinny stworzyć tzw. kulturę wydajności (ang. performance culture), czyli środowisko, w którym pracownicy mają sprawczość, są obdarzeni zaufaniem i mogą się zaangażować. O tym, jak tego dokonać dyskutowano 17 lutego w Warszawie i online podczas wydarzenia AICPA & CIMA Money Talks: Reimagining performance management and enterprise analytics, którego partnerem strategicznym była firma Oracle, a patronami medialnymi Controlling i Zarządzanie oraz Kariera w Finansach.

Spotkanie było okazją, by zapoznać się z wynikami raportu Reimagining Performance Management przygotowanego przez Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości, reprezentujące AICPA & CIMA – oraz World Business Council for Sustainable Development – Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). Stworzyło też szansę, by dowiedzieć się, dlaczego przedsiębiorstwa odnoszące największe sukcesy przechodzą od planowania silosowego do zintegrowanego i jak bardzo poprawia to ich wyniki biznesowe.

Wstępem do panelu dyskusyjnego, w którym zasiedli eksperci ze świata biznesu i finansów, były prezentacje Petera Spence’a, Associate Director of R&D, AICPA & CIMA oraz Wayne’a Heathera, Director EPM Product Marketing, Oracle Cloud Business Group.

W gronie panelistów znaleźli się:

• Paweł Jędrusik, Country Manager Oracle Cloud Applications, Oracle Polska,

• Magda Kotowska-Gawrylczyk, Data & Analytics Manager, NatWest Polska,

• Michał Wierzbowski, Członek Zarządu ds. Finansów, Dyrektor Centrum Operacji Księgowych, Orange Polska,

• Krzysztof Pniewski FCMA, CGMA, CFO, PFR Nieruchomości.

Jak podkreślali, konieczne jest przemyślane zarządzanie kapitałem ludzkim i wdrożenie prawdziwie zintegrowanego planowania. W aktualnym stale zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym, firmy nie mogą już skupiać się wyłącznie na danych finansowych, by dokonywać oceny swoich wyników, wdrażać długoterminowe strategie i generować trwałą wartość. Aby przedsiębiorstwa mogły być bardziej odporne na zakłócenia, konieczne jest zaawansowane zarządzanie danymi (ang. data management) i planowanie scenariuszy (ang. scenario planning), a także tzw. łączenie kropek (ang. connecting the dots) oraz współpraca między pionami dzięki odpowiedniej kulturze organizacyjnej.

Reimagining performance management and enterprise analytics było pierwszym w tym roku wydarzeniem zorganizowanym przez AICPA & CIMA w Warszawie i online w ramach cyklu Money Talks. Podczas spotkań z tej serii znane osobistości ze świata finansów oraz praktycy biznesu omawiają trendy, które mają i będą miały wpływ na ich pracę w przyszłości.

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej