Skuteczne zarządzanie portfelem projektów strategicznych

W ostatnim numerze pisma „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022 Justyna Kałużna i Beata Pruszczyńska z FIG Polska w artykule pt. Skuteczne zarządzanie portfelem projektów strategicznych przedstawiają praktyczne wskazówki ich wdrożenia. 

Sercem każdej strategii są dobrze przemyślane i zaplanowane działania powiązane z celami i strategicznymi KPI. Merytoryczna i terminowa realizacja projektów strategicznych jest kluczowym czynnikiem powodzenia przy wdrażaniu strategii. Doskonalenie tego procesu bezpośrednio przekłada się na osiągane rezultaty. Wdrażając projekty strategiczne należy pamiętać o m.in.:

• celach i strategicznych KPI realizacji strategii,

• kategoriach przyjętych projektów strategicznych do realizacji,

• zadaniach projektowych, które są ujęte w poszczególnych projektach,

• zasobach ludzkich zaangażowanych w poszczególnych projektach,

• ryzykach każdego z projektów,

• harmonogramach ich realizacji,

• budżetach,

• priorytetach przyjętych do realizacji projektów,

• motywacji pracowników.

Zachęcamy do lektury artykułu jak i całego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej