Uproszczone formy rozliczeń kosztów transportu wewnętrznego

W najnowszym numerze pisma „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022 Michał Chalastra w artykule pt. Uproszczone formy rozliczeń kosztów transportu wewnętrzneg o opisuje problemy związane z kalkulacją i rozliczeniem kosztów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. 

Istotną częścią artykułu są przedstawione przykłady uproszczonych rozliczeń całkowitych kosztów działu transportu wewnętrznego:

• według ilości przejechanych kilometrów,

• według ilości wyjazdów,

• metodą stałego abonamentu.

Wybór właściwej metody rozliczania kosztów usług transportowych w przedsiębiorstwie wymaga analizy wielu czynników. Jedną z nich jest ich wartość względem innych kosztów. Pozwala to na stosowanie uproszczonych, a przez to mało pracochłonnych metod dla rozliczania kosztów o małej istotności.

Zachęcamy do lektury jak i całego najnowszego numeru pisma „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej