Wyzwania dla doskonalenia controllingu w przedsiębiorstwie

W najnowszym numerze pisma „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022 Mariusz Sumiński Dyrektor zarządzający w FlexiSolutions w artykule pt. Wyzwania dla doskonalenia controllingu w przedsiębiorstwie pisze o: 

• strategicznej roli controllingu, 

• pogłębionej analityce efektywności biznesu, 

• integracji procesów planistycznych oraz automatyzacji. 

Na tych obszarach warto się skupić, aby controlling był użytecznym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tym samym może to się przełożyć na nową jakość raportowania zarządczego, budżetowania, ale i też na podejmowane decyzje.

Zapraszamy do lektury artykułu jak i całego najnowszego numeru!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej