Jak prawidłowo ustalić niewykorzystane zdolności produkcyjne i koszt wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości?

W najnowszym numerze pisma „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022 Monika Karniewska-Mazur w artykule pt. „Jak prawidłowo ustalić niewykorzystane zdolności produkcyjne i koszt wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości?” opisuje problemy związane z:

• identyfikacją kosztów bezpośrednich i pośrednich,

• ustaleniem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

• ustaleniem poziomu kosztów stałych i zmiennych działalności przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia kosztów wytworzenia, o którym mówi ustawa o rachunkowości. 

W artykule zostały przedstawione cztery przykłady związane z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Autorka przedstawiła również czynniki, które należy wziąć pod uwagę ustalając koszt wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

• jak bardzo złożone są procesy produkcyjne,

• czy dokumentacja techniczna jest dostosowana do procesów i organizacji produkcji,

• w jaki sposób jest ustalany poziom normalnych zdolności produkcyjnych i czy podlega okresowej weryfikacji, 

• w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi ewidencyjnych są gromadzone koszty produkcji.

Zachęcamy do lektury jak i całego najnowszego numeru pisma „Controlling i Zarządzanie!”

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej