Pismo „Controlling i Zarządzanie” zdigitalizowane!

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy proces digitalizacji numerów archiwalnych pisma „Controlling i Zarządzanie”. Od tej pory Czytelnicy mają dostęp do wszystkich numerów pisma, a tym samym do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

„Controlling i Zarządzanie” to fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 2015 r. Dotychczas ukazało się 45 numerów pisma. Artykuły dotyczą głównie takich obszarów jak:

• controlling,

• budżetowanie, 

• rachunkowość zarządcza,

• rachunek kosztów,

• kalkulacja kosztów,

• raportowanie zarządcze,

• analiza finansowa,

• rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,

• wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwach,

• wsparcie informatyczne.

Wiele miejsca poświęcamy także zarządzaniu, w tym takim obszarom tematycznym jak np. zasoby ludzkie czy zarządzanie projektami. Zapraszamy również do lektury wywiadów oraz felietonów ,,Przy kawie…” autorstwa m.in. Andrei Smolarz. Nie uciekamy też od ogólnych tematów biznesowych, od których uciec się nie da prowadząc działalność gospodarczą. 

Wśród autorów artykułów są głównie praktycy m.in.: Justyna Bartel, Monika Hyra, Marta Celej, Monika Karniewska-Mazur, Marta Kawa, Renata Łukasik, Agata Pietroń-Pyszczek, Edyta Szarska, Michał Chalastra, Paweł Musiał, Witold Kilijański, Roman Kotapski, Bartosz Gayer, Maciej Skudlik, Radosław Stach, Grzegorz Zontek. Dzielą się oni swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i pomysłami również na głównych krajowych kongresach czy konferencjach branżowych jak np. Kongres Controllerów czy Kongres ICV. Warto skorzystać z ich wiedzy oraz doświadczenia i nie popełniać własnych błędów. 

Patronujemy branżowym konferencjom i kongresom, takim jak m.in. Kongres Controllerów (organizowany przez dra Stefana Olecha z ODiTK z Gdańska) czy Kongres ICV. Jesteśmy obecni na spotkaniach firmowych organizowanych dla własnych klientów, a związanych z controllingiem.

Zapraszamy do lektury!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej