Controlling i Zarządzanie nr 1(45)/2022 już dostępny

Najnowszy numer naszego pisma już jest dostępny w wersji elektronicznej. To wydanie rozpoczynamy tradycyjnie od wywiadu. Tym razem rozmawiamy z Szymonem Szawerną Dyrektorem Biura Alokacji Kosztów w Santander Bank S.A. o skutecznym controllerze przyszłości. O zmieniającej się roli controllera i controllingu na naszych łamach poświęcamy sporo miejsca. Mariusz Sumiński Dyrektor zarządzający w FlexiSolutions pisze o ciągłych wyzwaniach dla doskonalenia controllingu w przedsiębiorstwie. W artykule skupił się tym razem na strategicznej roli controllingu, pogłębionej analityce efektywności biznesu, integracji procesów planistycznych oraz automatyzacji. 

Controlling coraz częściej wykorzystywany jest w zarządzaniu instytucjami kultury. Powszechnie funkcjonują mity, że artyści i świat kultury funkcjonuje bez żadnych procedur, formalności czy planowania i kontrolowania. Nic bardziej mylnego. O tym fakcie próbuje Czytelników przekonać Michał Pryszczewski z Wrocławskiej Strefy Kultury, który omawia tzw. książkę produkcyjną wydarzenia. 

Jak zawsze staramy się poświęcić miejsca kalkulacji i rozliczaniu kosztów. Monika Karniewska-Mazur przedstawia w swoim artykule problem prawidłowego ustalania niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i koszt wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości. Natomiast Michał Chalastra omawia sposoby rozliczania kosztów działów transportu w przedsiębiorstwach. 

Opracowanie i realizacja strategii działalności przedsiębiorstwa jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Eksperci Francuskiego Instytutu Gospodarczego Tadeusz Woźniak Dyrektor Generalny oraz Beata Pruszczyńska i Justyna Kałużna dzielą się z Czytelnikami swoimi doświadczeniami w tym zakresie. 

Wizualizacja danych ma coraz większe znaczenie. Dotyczy ona rożnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Katarzyna Piekut z MAKINAkp.pl zaprezentuje jak można przedstawić dane w raporcie, jak czytać wyniki oraz analizować dane w zakresie zarządzania pracownikami i je wizualizować.

A ponadto:

• Co działo się na XV Kongresie ICV,

• Realizacja kontraktów w czasach dużej zmienności cen,

• Nowa era fakturowania,

• Księgowy na współczesne czasy,

• Skupienie na cash flow esencją filozofii lean,

• Skóra i stal – o wyzwaniach branży obuwia ochronnego

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury!

Nie zapomnij o prenumeracie naszego pisma. Jesteśmy dostępni cyfrowo https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej