Automatyzacja procesów księgowych

Powrót z urlopów i wypoczynku pozwala nabrać sił na lekturę ciekawych artykułów. Pozwala ponadto zastanowić się nad automatyzacją powtarzalnych procesów, np. księgowania dużej liczby faktur, obsługi zapytań dostawców, alokacji wpłat klientów, obsługi rozliczeń i płatności. Procesy te nie dotyczą tylko produkcji, ale również prac księgowych czy też pracy controllera. Jest to obecnie zjawisko bardzo powszechne w działalności przedsiębiorstw.

Robota w świecie faktur można już spotkać częściej. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo wtedy pracy powtarzalnej będzie mniej i można dzięki temu skupić się na pracy koncepcyjnej. Istotne jest jednak to, by przeprowadzić automatyzację „z papieru na komputer” w stabilnym świecie finansów, gdyż zmienia to pewne dotychczasowe nawyki. Nie może być to ,,żywioł”, lecz proces starannie zaplanowany oraz wdrożony czy też udokumentowany. Należy zatem dobrze opisać zautomatyzowany proces w instrukcji, np. od zamówienia do zakupu. W innym przypadku trudno będzie o oczekiwany efekt. Zwłaszcza gdy zdarzą sie turbulencje podczas realizacji samego procesu lub też nastąpi zmiana osoby odpowiedzialnej za dany proces.

Postęp w tym zakresie jest nieodwracalny i warto już się z tym nowym cyfrowym miejscem pracy się zaprzyjaźnić.

Oto wybrane artykuły na temat automatyzacji w świecie finansów w naszych zbiorach:

Pełna oferta na https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej