XIII Międzynarodowa Konferencja Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

W dniu 31 maja 2021 r. odbyła się XIII Międzynarodową Konferencję Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości – CMQ 2021. Temat przewodni tej sesji zatytułowano: Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy konferencji podejmowali tematy związane m.in. zarządzaniem ryzykiem, zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i samorządu.

Konferencje naukowe stanowią znaczną część życia pracowników uniwersytetów. Są ważnym forum, które łączy społeczność badaczy i służy jako platforma do rozpowszechniania wiedzy i nawiązywania współpracy. Jednym z istotnych wyzwań stojących przed współczesnym pracownikiem akademickim jest zaszczepienie w młodych ludziach idei i pasji pracy naukowej oraz stworzenia im możliwości zdobywania pierwszych doświadczeń w tym zakresie. Skutecznym narzędziem wykorzystywanym w kształtowaniu aktywnego uczestnictwa studentów w seminariach i konferencjach naukowych jest plakat (poster), referat i artykuł naukowy.

Życzymy studentom i pracownikom naukowym dalszych sukcesów, a w szczególności sukcesów w publikacji artykułów na naszych łamach. Patronat nad wydarzeniem objęła redakcja czasopisma Controlling i Zarządzanie.

Relacja z konferencji jest dostępna na stronie: Wirtualna studencka sesja naukowa w ramach CMQ 2021 – International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics (uek.krakow.pl) 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej