Nasz patronat – książka Anny Kuzior, Małgorzaty Rówińska-Král’ pt. Podstawy rachunkowości. Kompendium wiedzy

W publikacji zaprezentowana została: istota rachunkowości, jej przedmiot, podmiot, funkcje, metody i zakres. Scharakteryzowano składniki majątku jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia, zasady funkcjonowania kont bilansowych i pozabilansowych. Na tym tle opisano sposób ujęcia w ewidencji księgowej podstawowych procesów gospodarczych oraz zasady i metody ustalania wyniku finansowego. Na treść opracowania składają się rysunki i schematy tworzące swoistego rodzaju konspekt.  

W książce w sposób oryginalny przedstawiono zagadnienia istotne dla zrozumienia rachunkowości przedsiębiorstw 

Książka ukazała się pod patronatem medialnym pisma Controlling i Zarządzanie. Zapraszamy do lektury. 

Więcej informacji na stronie: http://www.e-marina.eu/  

 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej