Koszty książki – co się na nie składa

Sytuacja na rynku wydawniczym jest trudna. Różne są tego przyczyny – zarówno te racjonalne, jak i nieracjonalne. Z jednej strony jest to obserwowany spadek czytelnictwa, gdyż ,,nie ma mody na czytanie książek”, co społeczeństwu raczej nie wystawia dobrego świadectwa. Ma to później swoje konsekwencje kulturowe i społeczne. A z drugiej strony – istotna zmiana modelu czytelnictwa, a w szczególności dostępu do ,,słowa czytanego”. 

W artykule R. Kotapski – wydawca książek i R. Migdał – autor książek oraz dziennikarz Gazety Wrocławskiej w artykule pt. Koszty książki – co się na nie składa (Controlling i Zarządzanie nr 3(41)/2021) przybliżają proces powstawania książki od pomysłu i jej fizycznego wydania do dostarczenia do rąk potencjalnego czytelnika. Zarówno od strony autora jak i wydawcy. Zapraszamy do ciekawej lektury artykułu. 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej