Numer 5(43)/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie już w sprzedaży!

Dostępne jest już najnowsze wydanie magazynu Controlling i Zadządzanie!

W numerze 5(43)/2021 polecamy m.in.:

  • Wywiad z Katarzyną Piekut, Controlling personalny – moda czy konieczność?
  • Wdrożenie controlligu w przedsiębiorstwie Plastimet
  • Przyszłość controllingu
  • Maszyna produkcyjna miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?
  • Wdrożenie zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie informatycznym
  • Alokacja kosztów – wyzwania i narzędzia dla praktycznej implementacji modelu
  • O kilku nieoczywistych aspektach wdrożenia nowoczesnego Business Intelligence – z perspektywy Prezesa

Pełną bibliotekę wydań można prześledzić także pod linkiem: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zapraszamy do lektury magazynu Controlling i Zarządzanie! 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej