Webinarium: Robotyzacja obsługi rozliczeń i płatności podmiotów świadczących usługi B2B

Rosnąca liczba podwykonawców B2B stawia nowe wyzwania: z jednej strony rośnie potrzeba kontroli rozliczeń z nimi po stronie Zleceniodawcy, ale z drugiej przedłużające się procedowanie należności za wykonaną pracę lub nieporozumienia z nimi związane mogą utrudnić pozyskanie tych podwykonawców do kolejnych projektów. Z tego też powodu rośnie potrzeba usprawnienia procesu rozliczeń w czym pomocne są narzędzia informatyczne. 

W trakcie webinarium zaprezentowanie zostanie studium przypadku robotyzacji obejmujące cały proces rozliczeń a szczególnie: 

- obsługę korespondencji księgowej z podwykonawcą, 

- weryfikację formalną dokumentów księgowych (faktur, protokołów wykonanych prac itd.), 

- wprowadzanie danych z dokumentów do systemu obiegu dokumentów i uruchamianie procesów ich przetwarzania, 

- dekretację dokumentów w systemie finansowo-księgowym. 

Webinarium prowadzi Bartłomiej Szymaniak Lider Działu Automatyzacji Procesów Biznesowych Build IT Up Sp. z o.o. 

Zapraszamy również do lektury artykułu Katarzyny Szymczak-Dampc i Bartłomieja Szymaniaka pt. Robotyzacja obsługi rozliczeń i płatności podmiotów świadczących usługi B2B na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, który ukaże się w najbliższym numerze pisma „Controlling i Zarządzanie” nr 3(41)/2021. 

 Szczegółowe informacje o webinarium na stronie https://www.builditup.pl/event/robotyzacja-rozliczen-b2b/  

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej