Rachunek kosztów podmiotów leczniczych

 Podmioty lecznicze, a w szczególności szpitale i przychodnie, znajdują się teraz w trudnej sytuacji ze względu na panującą pandemię. Nie mniej w swojej działalności muszą planować i kontrolować koszty. Bez względu na bieżącą sytuację. Z tym wiąże się opracowanie modeli rachunku kosztów czy też ich części, np. kalkulacji kosztów. W działalności podmiotu leczniczego, nie inaczej jak w każdym innym przedsiębiorstwie, trzeba stosować elementy controllingu. Mogą być to budżety całych jednostek, szpitali oraz części jego działalności np. oddziałów szpitalnych czy też poradni. 

Artykuły naszych autorów przedstawiają praktyczne rozwiązania w zakresie m.in. kalkulacji kosztów hospitalizacji czy też operacji pacjenta. Pokazują ponadto
jak kalkulować koszty wykorzystania zasobów podmiotu leczniczego czy też wyodrębniania w nim ośrodków odpowiedzialności za koszty. Przedstawiają układy budżetów podmiotu leczniczego czy też jego części. Nasi autorzy dzielą się z Państwem swoją specjalistyczną i praktyczną wiedzą przydatną w zarządzaniu
podmiotami leczniczymi. 

Dzięki wydaniom cyfrowym zyskujecie Państwo bezpośrednio wygodny dostęp do bazy artykułów, w tym dotyczących bezpośrednio podmiotów leczniczych. Dotychczas na naszych łamach ukazały się m.in. następujące artykuły:

Warto wykorzystać doświadczenia autorów publikacji w pracy nad tworzeniem własnych modeli rachunku kosztów czy też budżetowania w podmiotach leczniczych. 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej