XIV Zjazd Użytkowników Systemu Eureca

 

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbył się XIV Zjazd Użytkowników Systemu Eureca. Po 13 latach spotkań z Użytkownikami Eureki, które były organizowane w centrach
konferencyjnych, po raz pierwszy Zjazd był przeprowadzony on-line. Mimo tego uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.
 

Podczas pierwszego dnia prezentacje dotyczyły przede wszystkim podsumowania trudnego 2020 r. Jednak głównie koncentrowały się na controllingu i wykorzystaniu systemu Eureca czasie pandemii. Ciekawe były też prezentacje na temat czterech fazach kryzysu i działaniach wspomagających zarządzanie płynnością finansową, które wspiera Eureca. 

Po przerwie zaproszony przez organizatorów ekspert, Pan Wojciech Zezula, omówił tematykę KPI w zarządzaniu biznesem oraz zarządzania projektami. 

Drugi dzień Zjazdu to była bardzo przydatna dla Użytkowników Eureki sesja produktowa. Odbyły się takie prezentacje, jak: 

· pokaz nowości wprowadzonych w ostatniej wersji systemu 3.6, 

· prezentacja mniej znanych, ale bardzo ciekawych funkcji Eureki, Eureca Business Intelligence, czyli prezentacja części analityczno-raportowej aplikacji z przykładami zastosowań
pulpitów menedżerskich z perspektywy dyrektora finansów, sprzedaży i zarządu firmy.
 

Szczegółowe informacje: https://www.eureca.com.pl/zjazd-2020/ 

   

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej