FORUM CFO Strategies 2021

7 grudnia 2020 

FORUM CFO 

Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie! 

W dniach 8-9 kwietnia 2021 r. odbędzie się FORUM CFO Strategies 2021. Wydarzenie to będzie zorganizowane w wygodnej i bezpiecznej formule on-line. Koronawirus zmienił gospodarkę, biznes i rolę CFO w organizacji. Głównym wyzwaniem CFO stała się ochrona biznesu i zapewnienie mu bezpiecznego przejścia przez czas pandemii. Dodatkowo, oprócz stratega, CFO stał się także opiekunem i „tarczą ochronną”. Praca zdalna postawiła przed CFO nowe zadania – miękkie kompetencje stały się jeszcze ważniejsze. Pojęcie „leadership” nabrało nowego znaczenia. Szybko zmieniające się, nieczytelne i kosztotwórcze przepisy prawne wzbudziły zrozumiały niepokój, jeszcze bardziej pilne i kluczowe okazało się właściwe zarządzanie danymi i użycie odpowiednich narzędzi. 

FORUM dedykowane jest dyrektorom finansowym z największych firm polskiego rynku. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak przygotować się na nowe wyzwania, poradzić sobie z konsekwencjami niesionymi przez pandemię, nie tylko dla samego działu finansowego, ale także dla całego biznesu. Dyrektorzy finansowi, często członkowie zarządów, decydują o kierunku jego rozwoju. Stąd też w FORUM udział wezmą prezesi firm, którzy opowiedzą o swoich oczekiwaniach w stosunku do CFO w „nowej normalności”. 

FORUM przygotowane jest według zasady problem solving. Będą na nim omawiane następujące zagadnienia: zapewnienie wzrostu i rozwoju biznesu, digitalizacja i automatyzacja procesów finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego organizacji, znalezienie źródeł finansowania, zarządzanie rozproszonym działem finansowym. 

Na spotkaniu pojawi się ponadto przedstawiciel Ministerstwa Finansów, bo współpraca i plany regulatora są dzisiaj dla biznesu szczególnie istotne. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opinii Prof. dr hab. Witolda M. Orłowskiego oraz prelegentów z m.in.: Auchan, Sklepy Komfort, Maxi ZOO, McCormick&Company, Mercedes-Banz Manufacturing, Bakoma i innych. 

Szczegółowe informacje: https://www.cfo-strategies.pl/  

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej