Ogólnopolskie Forum Podatki 2021

18 grudnia 2020  

Podatki 2021 

BDO Academy zaprasza na coroczne Forum Podatkowe, podczas którego będą omawiane regulacje podatkowe na 2021 r. Od stycznia wejdą w życie rewolucyjne – obok pakietu
„estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą dla kilkudziesięciu tysięcy podatników zmianą jest objęcie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem CIT. Zmiana ta wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. z opcją „przejścia” na CIT od 1 maja 2021 r. (pod pewnymi warunkami). ​
 

W życie wejdą także zmiany w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”. Zmiany dotyczą istotnych obszarów podatkowego rozliczenia VAT jak: ujmowanie faktur korygujących,
stosowanie prawidłowego kurs waluty, odliczanie VAT, mechanizm podzielonej płatności i inne. Zmianie oraz doprecyzowaniu ulegają również inne regulacje, np. system zwrotu VAT podróżnym TAX FREE, czy składanie deklaracji kwartalnych.
 

​Ustawa przedstawiana jest jako zbiór uproszczeń dla podatników i księgowych. Przy czym zagłębienie się w szczegóły pozwala dostrzec, że nie wszystkie zmiany spowodują ułatwienie rozliczania VAT. 

​Poszczególne zagadnienia podzielone będą na bloki tematyczne i zostaną przedstawione na praktycznych przykładach celem ułatwienia wyłapania różnic pomiędzy obecnym, a
nowym stanem prawnym.
 

Szczegółowe informacje: https://www.konferencjapodatkowa.pl/   

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej