Konferencja „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”

W dniach 28-29 października 2020 r. odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ2020), pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”. Wydarzenie to będzie prowadzone w trybie zdalnym.

Program konferencji jest bogaty i zróżnicowany, zarówno w obszarze naukowym, jak i empirycznym. Przewidziane są wystąpienia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. Stanisława Mazura, Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK Prof. Bernarda Ziębickiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ2020 Prof. Janusza Nesterak oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Prof. Andrzeja Jakiego. W części naukowej zaprezentowanych zostanie 29 referatów przygotowanych przez 42 badaczy. Zaproszonych zostało także 31 ekspertów, reprezentujących różne branże, którzy będą podejmowali dyskusje na temat najważniejszych zagadnień współczesnego świata gospodarczego.

Poniżej załączone są linki do strony konferencji oraz do programu konferencji CMQ2020.

W maju 2020 roku odbyła się pierwsza część konferencji CMQ2020 – panel studencki, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Aktywnie uczestniczyło w nim 218 studentów, którzy przygotowali 91 posterów oraz 13 pozytywnie zrecenzowanych artykułów naukowych. Materialnym efektem konferencji CMQ2020 były dwie publikacje studenckie, w tym jedna angielskojęzyczna.

Link do strony konferencji: https://cmq.uek.krakow.pl

Link do programu konferencji (pdf): Program konferencji

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ2020
Chairman of the Conference Committee CMQ2020 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej