X Forum Dyrektorów Finansowych

Jubileuszowa edycja X Forum Dyrektorów Finansowych odbędzie się w dniach 16-17 września 2020 r. w trybie online. Forum jest kierowane do
prezesów, członków zarządu oraz dyrektorów zarządzających polityką finansową przedsiębiorstw.

Głównym celem tegorocznej edycji jest przygotowanie firmy na wyzwania biznesowe, tak aby móc uniknąć zagrożeń z nich wynikających i tym samym zwiększyć przewagę konkurencyjną organizacji. Wśród kluczowych wątków znajdzie się szerokie omówienie dynamicznych zmian polityczno-gospodarczych, podatkowo-prawnych oraz wewnętrzna organizacja procesów finansowych i compliance. Nie zabraknie też tematów o charakterze miękkim, skupionych na nowych umiejętnościach liderów finansów – zwiększaniu autorytetu, zaufania i wpływu na stabilność oraz rozwój organizacji. 

www.forum-cfo.com 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej